The Foodism Show เมืองทองธานี บูธ B04 ฮอลล์ 7 วันนี้เริ่มงานวันแรกมีการบรรยาย เรื่องสมุฏฐานเจ้าเรือนวิเคราะห์โรคด้วยวิธีแพทย์แผนไทย โดย อาจารย์ ยส พฤกษเวช งานมี 7-10 ธ.ค. 2566