เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์แผนไทย ปี 2568

02-5823888
02-0603477
02-1475155

เปิดรับสมัครเรียนแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2568

1. เภสัชกรรมไทย 2 ปี (รุ่น 23)

วันเรียน
วันเสาร์ : สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันพฤหัสบดี : สำหรับบุคคลทั่วไป
- เวลาเรียน 9.00 ถึง 16.00 น. -

2. เวชกรรมไทย 3 ปี (รุ่น 23)

วันเรียน
วันเสาร์ : สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันพฤหัสบดี : สำหรับบุคคลทั่วไป
- เวลาเรียน 9.00 ถึง 16.00 น. -

3. การผดุงครรภ์ไทย 1 ปี (รุ่น 15)

วันเรียน
วันเสาร์ : สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันอังคาร : สำหรับบุคคลทั่วไป
- เวลาเรียน 9.00 ถึง 16.00 น. -

4. การนวดไทย 2 ปี (รุ่น 16)

วันเรียน
วันอาทิตย์ : สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันศุกร์ : สำหรับบุคคลทั่วไป
- เวลาเรียน 9.00 ถึง 16.00 น. -

คุณวุฒิ :

จบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป

อายุ :

18 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร :

1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4. รูปถ่าย 1½ หรือ 2 นิ้ว 4 รูป

ดาวน์โหลดใบสมัคร

(หากส่งเอกสารแล้ว รบกวนโทรแจ้งทางโรงเรียนทุกครั้ง)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567  (รับจำนวนจำกัด)

สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย
38/622 หมู่ 9 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด28 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เปิดรับสมัครทุกวัน (หยุดวันพุธ)


เปิดรับสมัครทุกวัน (หยุดวันพุธ)