ติดต่อเรา

Home / Contact Us

สอบถามข้อมูล สมัครเข้าเรียน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร หรือข้อสงสัยใดๆ

โรงเรียนภัทรเวชสยาม

38/622 หมู่ที่ 9 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 28 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนภัทรเวชสยามแผนไทย เชียงใหม่

บ้านหัวฝาย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Our Location

โรงเรียนภัทรเวชสยาม

38/622 หมู่ที่ 9 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 28 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนภัทรเวชสยามแผนไทย เชียงใหม่

บ้านหัวฝาย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180