อาจารย์จิลล์ พรมดี ผู้บริหารสถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย เป็นตัวแทนสถาบันฯ ยื่นหนังสือให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เร่งรัดในการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ

อาจารย์จิลล์ พรมดี ผู้บริหารสถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย เป็นตัวแทนสถาบันฯ ยื่นหนังสือให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

นักศึกษาภัทรเวชสยาม รุ่น ๑๙ วันพฤหัส และ วันเสาร์ ได้ร่วมกันมามอบอุปกรณ์การสอน ไวท์บอร์ดให้กับทางโรงเรียน

น.ศ.ภัทรเวชสยาม รุ่น ๑๙ วันพฤหัส และ วันเสาร์ ได้ร่วมกันมามอบอุปกรณ์การสอนไวท์บอร์ดให้กับทางโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ทีมจิตอาสาแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ออกหน่วยให้บริการตรวจดูแลรักษาสุขภาพฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป

บริการตรวจดูแลรักษาสุขภาพฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป

ทีมจิตอาสาแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ให้กับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป

ทีมจิตอาสาแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย)

คุณสุกิจ โอฬารฤทธินันท์ น.ศ.รุ่น ๑๙ วันเสาร์ ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิต(SaintMed) จำนวน 10 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย)

คุณสุกิจ โอฬารฤทธินันท์ น.ศ.รุ่น ๑๙ วันเสาร์ ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิต(SaintMed) จำนวน 10 เครื่อง