นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี ๒ เทอม ๑ รุ่น เรียนภาคปฎิบัติการการทำยาเข้าน้ำมันไพล การทำยาขี้ผึ้ง อาจารย์ผู้สอน อ.พรปรียา คู่เรืองตระกูล

เรียนภาคปฎิบัติการการทำยาเข้าน้ำมันไพล การทำยาขี้ผึ้ง

นักศึกษาเภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอังคาร ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยาแผนไทย ๑๖ ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

นักศึกษาเภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอังคาร ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยาแผนไทย ๑๖ ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

นักศึกษาเภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอังคาร ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติ

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ น.ศ.เภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอังคาร ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยาน้ำ(ยาธาตุอบเชย) อาจารย์ผู้สอน อ.จงรักษณ์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา