จิตอาสาภัทรเวชสยามออกหน่วยตรวจรักษาและให้ความรู้สมุนไพรร่วมกับสโมสรโรตารีนนทบุรี และบัณฑิต มสธ. กรุงเทพ วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ.โรงเรียนวัดเชิงเลน