วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนภัทรเวชสยาม และนักศึกษารุ่น 20 วันอาทิตย์ ได้รับพระราชทานรางวัลกิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์พรปรียา คู่เรืองตระกูล และอาจารย์จิลล์ พรมดี เป็นตัวแทนรับโล่ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “สัมพันธวงศ์มหากุศล” ของสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์กรุงเทพ ภาค 310 เอ 2 ณ ทีพีดี โบว์ลิ่ง ซอยเอกชัย 95 ถนนเอกชัย กรุงเทพฯ