โรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย) มีบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพประชาชนทั่วไป (ฟรี) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖ สถานที่วัดสุนทรธรรมิการาม จ.นนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *