วันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) มีการออกหน่วยบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ วัดกลางบางซื่อ จ.นนทบุรี