ภาพบรรยากาศ วันอังคารที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ น.ศ.นวดไทย รุ่น ๑๓ วันอังคาร โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ออกหน่วยตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ คลินิกภัทรเวชสยาม ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด28 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี