วันอังคารที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ และ วันเสาร์ที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๖ โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) มีบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ คลินิกภัทรเวชสยาม(ที่โรงเรียน) ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด28 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี