วันจันทร์ที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๖๖ ทางโรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย) และจิตอาสาภัทรเวชสยาม มีบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพพนักงานฟรี ” ในโครงการเสริมแกร่งสร้างสุขด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” ณ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชั้น ๓ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.