เปิดตัวนิตยสารออนไลน์ “เสฏฐญาณแพทย์” สาระดีๆ นำเสนอความงาม ความดี ความจริง ของแพทย์แผนไทย