15 มีนาคม 2567

อาจารย์จิลล์ พรมดี ผู้บริหารสถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย เป็นตัวแทนสถาบันฯ ยื่นหนังสือให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เร่งรัดในการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ เพื่อมิให้กระทบต่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยจากสถาบันฯ รวมถึงผู้ที่มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพของทุกสถาบัน และได้ทำการติดตามถึงหลักสูตรเพิ่มเติมที่ทางสถาบันฯได้ยื่นขอรับรองไป โดยมีอาจารย์หลักทอง ใบสอาด เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภาฯ รับมอบจดหมายดังกล่าว