🔴อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โดย คณะวิทยากรจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

::: เนื้อหาการอบรม :::

✅️การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

✅️ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (Burn)

✅️การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีผู้ป่วยโรคลมร้อน (Heat stroke)

✅️การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ (Chocking)

✅️การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED)

หมายเหตุ #1: เนื้อหาเข้มข้น ทุกคนลงมือปฏิบัติจริง มีวิทยากรสาธิตและฝึกสอนอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ #2: มีใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมให้กับทุกท่านอย่างเป็นทางการ

⛳️::: วัน เวลา และสถานที่ :::

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย (ถ.ติวานนท์)

::: ค่าลงทะเบียน :::

ค่าลงทะเบียน 890 บาท ต่อท่าน (จำกัดจำนวน 25 คน/รอบ)

แบ่งการอบรมเป็น “รอบเช้า” และ “รอบบ่าย”

ชำระค่าลงทะเบียนหลังจากที่การยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

::: ลิงค์ลงทะเบียน :::

https://forms.gle/PCqGis9F84NTcDtJA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 066-165-6644