วันเสาร์ที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๖ น.ศ.นวดไทย รุ่น ๑๓ วันเสาร์โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ออกหน่วยตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด28 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี