วันเสาร์ที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๖ น.ศ.รุ่น ๒๑ วันเสาร์ได้นำเครื่องวัดความดันมามอบให้กับทางโรงเรียนภัทรเวชสายาม(การแพทย์แผนไทย) เพื่อนำมาใช้ในภัทรเวชสยามคลินิก และ ให้ทางจิตอาสาภัทรเวชสยามนำไปใช้ในการออกหน่วยรักษาคนไข้ ทางโรงเรียนภัทรเวชสยามจึงขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ (อาจารย์จิลล์ พรมดี และ อาจารย์ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ เป็นผู้รับมอบ )