ภาพบรรยากาศ วันอาทิตย์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปฐมนิเทศ น.ศ. รุ่นใหม่ ปี 1 เภสัชกรรมไทย รุ่น๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ยินดีตอนรับ น.ศ.รุ่น ๒๒ (วันอาทิตย์)