ภาพบรรยากาศ วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันแรกของ น.ศ.แพทย์แผนไทย รุ่น ๒๒ วันอาทิตย์ มาทำความรู้จักกันให้ห้องเรียน และมาทำความเข้าใจกับรูปแบบการเรียนของโรงเรียน ยินดีต้อนรับ น.ศ. รุ่น ๒๒ วันอาทิตย์