วันอาทิตย์ที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๖ น.ศ.เวชกรรมไทย รุ่น ๑๘ วันอาทิตย์ โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ นนทบุรี และจิตอาสาภัทรเวชสยาม มีการออกหน่วยบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ วัดโคนอน บางกรวย จ.นนทบุรี