วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ น.ศ.เภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอังคาร ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยาตอกเม็ด(ยาธาตุบรรจบ) สอนโดย อาจารย์ ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ