ภาพบรรยากาศ วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปฐมนิเทศ น.ศ. รุ่นใหม่ ปี 1 เภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ยินดีตอนรับ (วันศุกร์)