วันที่ 22 ส.ค. 2566 ขอขอบคุณจิตอาสาภัทรเวชสยาม มาช่วยงานคลินิกภัทรเวชสยาม (รักษาฟรี) วันอังคาร ทั้งการตรวจ วินิจฉัย จ่ายยา นวดรักษา ตอกเส้น โดยจิตอาสารุ่น ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ และ ๒๑ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ วันนี้มีคนไข้เข้ารับบริการตรวจรักษา ทั้งพระภิกษุ และประชาชนทั่วไปรวม ๕๓ ท่านค่ะ คนไข้มีความยินดีพอใจในการรักษามาก และทีมหมอจิตอาสามีการประชุมเคสก่อนปิดคลินิกในเวลา ๑๙.๐๐ น. ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ