วันที่ 19-20 เมษายน 2567 จิตอาสาภัทรเวชสยาม ออกหน่วยแพทย์แผนไทย บริการประชาชน ที่สามย่านมิดทาวน์