ประชาสัมพันธ์ ตรวจสมุฏฐานเจ้าเรือนโดยแพทย์แผนไทย ฟรี โดยทีมคุณหมอจิตอาสาภัทรเวชสยาม วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-18.00น. งาน The Foodism Show ฮอลล์ 7 อิมแพค เมืองทองธานี

#เมืองทองธานี#thefoodismshow