บริษัทคลินท์แพค จำกัด คุณณัชชา อรณ์สิริ และครอบครัวร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับทางโรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย)ไว้สำหรับงานจิตอาสาและงานกิจกรรมภายในโรงเรียน