บรรยากาศงานไหว้ครูโรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA