ภาพบรรยากาศ วันจันทร์ที่ ๕ ก.พ.๒๕๖๗ น.ศ.แพทย์แผนไทยโรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) รุ่น ๒๑ วันจันทร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม