วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘ ทยอยมารับใบประกาศนียบัตรจบสาขาเวชกรรมไทย หลักสูตร ๓ ปี ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอแพทย์แผนไทยทุกท่าน