ภาพบรรยากาศ วันเสาร์ที่ ๔ พ.ค.๒๕๖๗ นักศึกษาแพทย์แผนไทยโรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) รุ่น ๒๐ ปี ๒ เทอม ๒ วันอาทิตย์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท ปริณทิพย์สมุนไพร จำกัด (โรงงานไผ่เงิน) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี