วันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๖ นักศึกษาเวชกรรมไทย รุ่น ๑๘ วันศุกร์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่ นนทบุรี และจิตอาสาภัทรเวชสยาม ชมรมบัณฑิตมสธ. ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพประชาชนทั่วไปฟรี ณ วัดกลางบางซื่อ