วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ น.ศ.เภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอังคาร ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยาแผนไทย ๑๖ ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์