วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ น.ศ.เภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอาทิตย์ ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยาแผนไทย ๑๖ ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์