วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ น.ศ.เภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอังคาร ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยาน้ำ(ยาธาตุอบเชย) อาจารย์ผู้สอน อ.จงรักษณ์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา