วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ น.ศ.เภสัชกรรมไทย รุ่น ๒๐ วันอาทิตย์ ปี ๒ เทอม ๑ เรียนภาคปฎิบัติการทำยายาลูกกลอน(จันทลีลา) อาจารย์ผู้สอน อ.ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ