วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี ๒ เทอม ๑ รุ่น ๒๐ วันอังคาร เรียนภาคปฎิบัติการทำลูกประคบ อาจารย์ผู้สอน อ.จงรักษณ์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *