วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ นักศึกษาเภสัชกรรมไทย ปี ๒ เทอม ๑ รุ่น ๒๐ วันอาทิตย์ เรียนภาคปฎิบัติการทำลูกประคบ อาจารย์ผู้สอน อ.จงรักษณ์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา