ภาพบรรยากาศ วันศุกร์ที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๖ นักศึกษาภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) รุ่น 18 วันศุกร์ และทีมจิตอาสาภัทรเวชสยาม ร่วมกับสโมสรโรตารี่ นนทบุรี ออกหน่วยบริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพประชาชนทั่วไป(ฟรี) สถานที่ วัดสุนทรธรรมิกา จ.นนทบุรี