วันอังคารที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖ น.ศ. นวดไทย รุ่น ๑๓ วันอังคาร โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ออกหน่วยรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) ณ วัดโพธิ์บ้านอ้อย จ.นนทบุรี