วันเสาร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๖ น.ศ. นวดไทย รุ่น ๑๓ วันเสาร์โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ออกหน่วยรักษาดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป(ฟรี) ณ วัดสลักเหนือ จ.นนทบุรี