วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖ จิตอาสาภัทรเวชสยาม และนักศึกษาเวชกรรมไทย รุ่น ๑๘ วันอาทิตย์ โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ร่วมกับทางสโมสรโรตารี่ นนทบุรี ได้ออกหน่วยตรวจรักษาคนไข้ฟรี ให้กับประชาชน ณ ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว จ.นนทบุรี