คุณสุกิจ โอฬารฤทธินันท์ น.ศ.รุ่น ๑๙ วันเสาร์ ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิต(SaintMed) จำนวน 10 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) ไว้เพื่อใช้ในภัทรเวชสยามคลินิกการแพทย์แผนไทย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ