วันพฤหัสบดีที่ ๕ ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖ ได้จัดคอร์สอบรม น้ำมันนวดเพื่อครูแก้ว “สายใจ สายใย จากศิษย์สู่ครูแก้ว” โดย อ.พท.พรปรียา คู่เรืองตระกูล และทีมงานบูราณเวช อะเคเดมี่ ณ.โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ อ.ภารดี ถนอมใจ (ครูแก้ว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา ขอขอบคุณ อ.พท.พรปรียา และทีมงาน