คลินิกวันอังคาร ของภัทรเวชสยามคลินิกการแพทย์แผนไทย จิตอาสาภัทรเวชสยาม มาช่วยงานคลินิกภัทรเวช ทั้งทีมคุณหมอ และจิตอาสา ได้ให้บริการผู้ป่วยจำนวน ๔๐ ราย คนไข้ได้รับคำแนะนำ ดูแลสุขภาพ รู้เหตุปัจจัยก่อโรค มีความพอใจในการให้บริการ #จิตอาสาภัทรเวชสยาม