กิจกรรมตรวจสมุฏฐานเจ้าเรือนโดยแพทย์แผนไทย ที่งาน Thailand lifelong learning & education expo 2023 บูธ G08, HALL8 วันที่ 8-10 กันยายน 2566