กิจกรรม ณ โรงเรียนภัทรเวชสยาม จ.นนทบุรี พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่น 2 วันที่ 26 มีนาคม 2567

หลักสูตรนวดระยะสั้น

♦️นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

♦️นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่น 2