กำหนดการพิธีไหว้ครู โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

สถานที่ โรงเรียนภัทรเวชสยาม ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 28 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทำบุญวันไหว้ครู

1.ร่วมทำบุญบริจาคเงิน

2.ร่วมทำบุญอาหาร น้ำ ผลไม้ ขนม ฯลฯ